Naše kancelář se zabývá jak veškerou administrativní odbornou činností, která je potřebná pro zdárnou realizaci staveb, tzn. vypracováním všech jednotlivých stupňů projektové dokumentace staveb, přes jejich projednání s orgány státní správy, obstaráním jednotlivých vyjádření a závazných stanovisek, vydání potřebných povolení ke stavbám až po zajištění jejich případné realizace.