Společnost RONEX GROUP spol. s r.o. byla založena 26. června 2003 jakožto výsledek transformace dlouholetého společného působení a kolegiální spolupráce v oblasti přípravy a realizace staveb již od roku 1990 zde v Pošumaví. Přestože má tato společnost jediného zakladatele, jedná se ve skutečnosti a konečném důsledku vždy o výsledek celého pracovního týmu.    

POZNEJTE NÁŠ TÝM 


Václav MRÁZ   +420 602 491 384

Příprava staveb a oceňování, znalecké posudky 


Filip Machus +420 608 045 063

Investorská a inženýrská činnost , příprava staveb

Ing. Ladislav Kraus  +420 606 682 104

Veškeré geodetické práce,vytyčování hranic pozemků,geometrické plány, vytyčování staveb,zaměření skutečného provedení liniových staveb

Jiří Vais +420 737 528 017

Stavební projekce tepelné techniky budov

Posuzování energetické náročnosti budov - PENB

Ing.Petra Kadlecová +420 608 144 431

Rozpočtování staveb,výkazy výměr a slepé rozpočty

Petr Perman & Romana Permanová

+420 606 670 960

Investorská a inženýrská činnost - stavební projekce a příprava staveb

Ing. Jaroslav Myšák +420 723 403 228

Stavební projekty elektro, včetně rozpočtů