Od vaší skvělé myšlenky , přes profesionální přípravu stavby , až po její zdárnou realizaci. 

Pomáháme jiným, pomůžeme určitě i vám.                                                 


Vypracování  projektové dokumentace pro přestavby i novostavby pozemních staveb, vyřízení potřebných vyjádření, závazných stanovisek až po vydání stavebního povolení.


Pasportizace objektu a rozpad na jednotlivé bytové jednotky

Studie pro novostavbu rodinného domu

Rekonstrukce sběrného dvora

Oprava místních komunikací

LÍBÍ SE VÁM NAŠE MYŠLENKA?